Wie is Plons?

Welkom bij Kinderopvang Plons

Hoe kunnen wij u van dienst zijn...

Plonsnieuwsflash:

Vrijdag 30 juni zijn de scholen 's middags uit. Plons gaat 's middags open om uw kinderen op te vangen in de eigen locaties tot 18.30.

Ook Spring vangt kinderen op na school tot 13 u.

 

Plons tijdens de vakanties:

Tijdens de vakantie wordt de opvang centraal in Peer georganiseerd. De kleuters worden opgevangen in de Plons gebouwen in de Molenstraat (naast de Aldi) De kinderen van de lagere school kunnen terecht in lokalen van lagere school de mAgneet in de Albertus Morrenstraat.

De inschrijvingen gebeuren net als tijdens het schooljaar. Voor de maand juli is het mogelijk om in te schrijven vanaf 1 juni, voor de maand augustus vanaf 1 juli. Aanpassingen kunnen nog kosteloos gebeuren via de website tot de week voordien woensdag 23 u. Tijdens de vakanties kunt u van 4 respijtdagen gebruik maken.

 

Tijdig inschrijven

Maak steeds een afspraak via www.peer .be voor uw inschrijving in orde te maken. (verdere info: zie tabblad registratie).

Buitenschoolse Kinderopvang Plons organiseert kinderopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen. Deze kinderen komen uit gezinnen die omwille van de arbeidssituatie van de ouders zelf niet kunnen instaan voor de opvang van de kinderen of door omstandigheden aangeraden worden om van de kinderopvanggebruik te maken.

De opvang vindt plaats voor en na school, tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties telkens van 6.30 tot 18.30 uur. De ouders die gebruik willen maken van Plons wonen in Peer of hun kinderen zijn ingeschreven in een school in Peer.

Plons is spelen zonder vervelen

Plons biedt kinderopvang aan in 5 kindvriendelijke en uitdagende locaties gelegen in elke deelgemeente van Peer. Ieder kind beschikt bij Plons over voldoende, gevarieerde binnenruimte en over een aangename buitenruimte. Plons zorgt voor voldoende spelmateriaal zodat het kind keuzes kan maken uit verschillende spelmogelijkheden.

Plons is gezellig en professioneel

Plons heeft in elke locatie een opvangverantwoordelijke die instaat voor het welzijn op de werkvloer. Elke begeleidster heeft een eigen takenpakket waarvoor zij eindverantwoordelijk is.

De co√∂rdinator behoudt het overzicht over de hele werking en  staat in voor een team van professioneel opgeleide begeleidsters die gemotiveerd zijn en die zorgen voor een gezellige huislijke sfeer, met voldoende  aanbod van spel en materiaal.

Plons respecteert de ouders in hun ouderrol

Er wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de ouders naar kinderopvang door een kwalitatief aanbod te ontwikkelen.

Ouders kunnen mee denken en advies geven als lid van de ouderraad.
Er is steeds communicatie mogelijk om het opvanggebeuren van elk kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Meer over Plons