Registratie

Je kan online een afspraak maken via de afsprakenmodule van de Stad Peer, www.afspraken.peer.be. Je kiest voor het product Naschoolse opvang - inschrijving. Je kan ook steeds telefonisch een afspraak maken, Tel. 011 61 07 00.

Gelieve steeds volgende documenten mee te brengen om de inschrijving volledig in orde te maken. Hou er steeds rekening mee dat het ongeveer een week duurt alvorens jouw dossier in orde is en je gebruik kan maken van de opvang.

Documenten

Je brengt volgende documenten mee naar de afspraak:

  1. Inlichtingenfiche: vooraf ingevuld ( foto toevoegen ivm medische gegevens)
  2. Bewijs van kinderbijslag (betalingsbewijs is voldoende)
  3. Bewijs van gezinssamenstelling (online aan te vragen via www.peer.be of na afspraak via www.afspraken.peer.be)
  4. Attest tewerkstelling
  5. Kopie vaccinatieschema van elk kind (huisdokter of Kind & Gezin)

Jouw registratie is volledig wanneer alle documenten in orde zijn gebracht en de overeenkomst is ondertekend.

Wanneer de registratie volledig is, krijg je een login zodat je jouw kind(eren) kan aanmelden via de website. Vergeet zeker niet alle wijzigingen van je gegevens rechtstreeks te melden aan de coördinatie. Dat geldt zeker in geval van wijzigingen in de verblijfsregeling van je kind(eren).

Een broertje of zusje inschrijven ?

Wanneer je een broertje of zusje wilt inschrijven, is het voldoende om het formulier "Inschrijving broer of zus" in te vullen. Je kan dit afgeven in de opvanglocaties of een afspraak maken. Hierbij ontvang je ook steeds de sleutelhangers.

Opzeg door de ouder

Je hebt het recht ten alle tijden de samenwerking met ons stop te zetten.

Opzeg en/of schorsing door ons

Wij kunnen de opvang eenzijdig schorsen en/of beëindigen als je het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de opvang.

Wanneer we de zorgen voor je kind(eren) niet optimaal kunnen garanderen door een specifieke (persoonlijke) situatie, kunnen wij de opvang eveneens eenzijdig schorsen. Dit zal enkel in zeer uitzonderlijke gevallen gebeuren en steeds in overleg met de ouders.

De opzegging of schorsing wordt per aangetekende brief meegedeeld met melding van de reden en de ingangsdatum.