Registratie

Je kan online een afspraak maken via de website van de Stad Peer (www.peer.be) , kies voor het product inschrijving Plons of inschrijving Spring. Je kan ook steeds telefonisch een afspraak maken.

Gelieve steeds volgende documenten mee te brengen om de inschrijving volledig in orde te maken. Hou er steeds rekening mee dat het ongeveer een week duurt alvorens u dossier in orde is en u gebruik kan maken van de opvang.

Documenten

Je brengt volgende documenten mee naar de afspraak:

  1. Inlichtingenfiche: vooraf ingevuld ( foto toevoegen ivm medische gegevens)
  2. Bewijs van kinderbijslag (betalingsbewijs is voldoende)
  3. Bewijs van gezinssamenstelling (afgeleverd door dienst Burgerzaken)
  4. Attest tewerkstelling

Je registratie is volledig wanneer alle documenten in orde zijn gebracht en de overeenkomst is ondertekend.

Wanneer de registratie volledig is, krijg je een login zodat je jouw kind(eren) kan aanmelden via de website. Vergeet zeker niet alle wijzigingen van je gegevens rechtstreeks te melden aan de coördinatie. Dat geldt zeker in geval van wijzigingen in de verblijfsregeling van je kind(eren).

Een broertje of zusje inschrijven ?

Wanneer je een broertje of zusje wilt inschrijven, is het voldoende om het formulier "Inschrijving broer of zus" in te vullen.

Opzeg door de ouder

Je hebt het recht ten alle tijden de samenwerking met ons stop te zetten.

Opzeg en/of schorsing door ons

Wij kunnen de opvang eenzijdig schorsen en/of beëindigen als je het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de opvang.

Wanneer we de zorgen voor je kind(eren) niet optimaal kunnen garanderen door een specifieke (persoonlijke) situatie, kunnen wij de opvang eveneens eenzijdig schorsen. Dit zal enkel in zeer uitzonderlijke gevallen gebeuren en steeds in overleg met de ouders.

De opzegging of schorsing wordt per aangetekende brief meegedeeld met melding van de reden en de ingangsdatum.