Registratie

Je kan online een afspraak maken via de afsprakenmodule van de Stad Peer, www.afspraken.peer.be. Je kiest voor het product Naschoolse opvang - inschrijving. Je kan ook steeds telefonisch een afspraak maken, Tel. 011 61 07 00.

Gelieve steeds volgende documenten mee te brengen om de inschrijving volledig in orde te maken. Hou er steeds rekening mee dat het ongeveer een week duurt alvorens jouw dossier in orde is en je gebruik kan maken van de opvan

Alvorens een afspraak vast te leggen willen wij vragen om via de knop boveaan deze website  NIEUW KIND REGISTREREN. Je dossier digitaal in te geven, vergeet zeker geen velden in te vullen en vermeld ook steeds e-mailadres van de papa als de kostenverdeling op de Papa staat. Als je het programma succesvol hebt doorlopen krijg je de melding dat je een mail met log- in ontvangt.

Breng steeds een klevertje van het ziekenfonds mee voor van de kinderen en ingeval van medische bijzonderheden vragen wij om een pasfoto mee te brengen van de kinderen.

Jouw dossier is in orde als je op afspraak bent geweest en de sleutelhangers hebt ontvangen. Vergeet niet om steeds persoonljke wijzigingen in het dossier aan te passen. 

Een broertje of zusje inschrijven ?

Wanneer je een broertje of zusje wilt inschrijven, kan je dit ook steeds via je gebruikersuser. Je krijgt ook hiervan een log-in als het dossier is goedgekeurd. De extra sleutelhangers kan je vragen in de opvanglocaties. Voor Spring kan je deze ook altijd bij de Plons locaties verkrijgen en niet bij de Springlocaties.

Opzeg door de ouder

Je hebt het recht ten alle tijden de samenwerking met ons stop te zetten.

Opzeg en/of schorsing door ons

Wij kunnen de opvang eenzijdig schorsen en/of beĆ«indigen als je het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de opvang.

Wanneer we de zorgen voor je kind(eren) niet optimaal kunnen garanderen door een specifieke (persoonlijke) situatie, kunnen wij de opvang eveneens eenzijdig schorsen. Dit zal enkel in zeer uitzonderlijke gevallen gebeuren en steeds in overleg met de ouders.

De opzegging of schorsing wordt per aangetekende brief meegedeeld met melding van de reden en de ingangsdatum.